Oficiální eShop výrobce
ORIGINÁLNÍ MENTOLOVÉ
DOCHUCOVADLO CIGARET
Sprej pro dochucení až 720 ks běžných cigaret
přírodním mentolem...

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky platné pro internetový obchod firmy NetDesign, s.r.o., které blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících).

1. Objednání zboží
Objednávky se přijímají přímou objednávkou z internetového obchodu firmy NetDesign, s.r.o. - www.tp-co.eu . Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů v objednávkovém formuláři internetového obchodu. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy a je závazná pro obě strany. Přijetí a platnost objednávky od kupujícího je dána obdržením potvrzujícího e-mailu od prodávajícího. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Prodávající si vyhrazuje právo stornovat objednávku v případě, že není schopen dodat zboží v požadovaném množství. Kupující svoji objednávkou potvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem, a že akceptuje Všeobecné obchodní podmínky pro dodání zboží vyhlášené prodávajícím, které jsou pro obě strany závazné. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

2. Ceny
Platná cena je cena, uvedená v ceníku v okamžiku uzavření kupní smlouvy (zaslání objednávky). Všechny ceny jsou konečné. Připočítává se cena dopravy.

Cena dopravy v České republice:
1-10 kusů - 70 Kč
11 a více kusů - DOPRAVA ZDARMA

3. Dodání zboží a způsob platby
Objednané zboží je odesláno do 7 kalendářních dnů po obdržení objednávky. Provozovatel internetového obchodu si vyhrazuje právo na prodloužení expediční lhůty v případě, že se vyskytnou nepředvídatelné události. O případné delší expediční lhůtě bude zákazník neprodleně informován e-mailem nebo telefonicky. Dodání objednaného zboží po částech je možné pouze po odsouhlasení kupujícím i prodávajícím.

Možnosti platby:
1-10 kusů - Na Dobírku - Platba při doručení přepravcem na adresu uvedenou v objednávce
11 a více kusů - Bankovním převodem před dodávkou zboží - Kupující obdrží na zadaný e-mail podklady k provedení platby, přičemž zboží bude expedováno v nejkratším možném termínu od data připsání platby na účet prodávajícího.

4. Výměna zboží
Výměna zboží prodávajícím se může provést během 14 dní od jeho převzetí kupujícím. Zboží je nutné zaslat doporučeně a pojištěné. Vrácené zboží nesmí být použité, poškozené ani jinak znehodnocené. Při splnění všech těchto podmínek prodávající do 30 dní zašle zboží nové. Veškeré náklady spojené s výměnou zboží včetně dopravy hradí prodávající.

5. Právo na storno kupní smlouvy
Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č. 367/2000 bez uvedení důvodů odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží a to písemnou formou (dopis, e-mail) nebo zpětnou zásilkou. Zboží nesmí být použité, poškozené ani jinak znehodnocené. Lhůta začíná běžet dnem příjmu zboží. Zboží je nutné zaslat doporučeně a pojištěné. Při splnění všech těchto podmínek prodávající do 30 dní od odstoupení smlouvy vrátí celou prodejní cenu včetně dopravného na bankovní účet kupujícího. Poplatky za převod - vrácení peněz hradí prodávající.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

a) Zboží se již nevyrábí nebo nedodává
b) Výrazným způsobem se změnila cena. V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup.

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na písemné nebo e-mailové objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo odmítnout. Při ústní nebo telefonické objednávce je vždy kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku.

6. Reklamace
Případné reklamace řeší prodávající dle platných právních předpisů v ČR. Kupující je povinen zboží po převzetí zkontrolovat a případné vady neprodleně nahlásit. Za vady způsobené dopravcem neručíme. Při podání reklamace je nutné předložit reklamované zboží v originálním obalu, kopii prodejního dokladu a popis závady. Podmínky reklamace jsou upraveny platným Reklamačním řádem firmy NetDesign, s.r.o.

7. Kontaktní údaje prodávajícího
NetDesign, s.r.o.
Kosmova 342/10
460 14   Liberec 13
Česká republika
IČO: 27261476
DIČ: CZ27261476
www.tp-co.eu | e-mail: tp-co@tp-co.eu | tel.: +420 608 514 272

8. Ochrana osobních údajů o kupujícím
Prodávající zajišťuje důvěrnost a zabrání zneužití dat o kupujícím. Obdržená data budou použita pouze pro přijetí, vyřízení a vyúčtování objednávky a nebudou zpracována k jiným účelům.

9. Platnost všeobecných obchodních podmínek
Všeobecné obchodní podmínky platné pro internetový obchod firmy NetDesign, s.r.o. jsou platné od 1.7.2020. Řídí se zásadami Občanského zák. č. 40/1964 Sb., resp. Obchodního zák. š. 513/1991 Sb. a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění.